Begagnat Köldmedium Från Bilar Återvinns

köldmedium från bilarEco Scandic har påbörjat ett projekt med Sveriges Bilåtervinnare där de samlar in begagnat köldmedium från uttjänta bilar och skickar in det till oss för återvinning (regenerering). Vidare behandlar Eco Scandic köldmediet så att det kan användas på nytt och sätter det tillbaka på marknaden genom försäljning till tillverkare och bilverkstäder.

– Vi har räknat att bilåtervinnarna får in omkring 20 ton begagnat köldmedium per år och tidigare har allt gått till destruktion, berättar Elmeri Mustaniemi Regionansvarig för Sverige på Eco Scandic.

Koldioxidavtrycket för R134a, som är det vanligaste köldmediet i bil AC är 11 kg CO2 per tillverkat kg. Koldioxidavtrycket för regenererat köldmedium är 0,01 kg CO2 per regenererat kilo. Eftersom 20 ton köldmedium måste ersättas med nytt (jungfru) köldmedium innebär det en belastning på 220 000 kg CO2. Nu när 20 ton i stället regenereras är belastningen endast 200 kg CO2. Det blir alltså en besparing på 219 800 kg koldioxid.

I projektet inkommer även en mindre mängd R1234yf som är ett nytt köldmedium som installeras i nya bilar från 2017 och framåt. R1234yf har en GWP på endast 4 men koldioxidavtrycket är även där 11 kg CO2/kg. Regenererad R1234yf skulle då fortfarande ha ett GWP på 4 men ett koldioxidavtryck på endast 0,01 kg CO2/kg.

– Genom att redan nu sätta upp rutiner för återvinning av olika köldmedier kan vi standardisera en cirkulär köldmedia hantering i Sverige och göra stora besparingar i CO2 utsläppen, avslutar Elmeri.

Similar Posts