1 Year in Sweden

Time goes by quickly during covid-19. it’s been over a year since we established our business in sweden. Since then we have collected almost over 20 tons of refrigerants from the Swedish market and have started multiple partnerships with large and smaller businesses. We are looking to further develop our circular economic product in Sweden…

Begagnat Köldmedium Från Bilar Återvinns

Eco Scandic har påbörjat ett projekt med Sveriges Bilåtervinnare där de samlar in begagnat köldmedium från uttjänta bilar och skickar in det till oss för återvinning (regenerering). Vidare behandlar Eco Scandic köldmediet så att det kan användas på nytt och sätter det tillbaka på marknaden genom försäljning till tillverkare och bilverkstäder. – Vi har räknat…