COMPANY INFORMATION

Eco Scandic Oy
Harkkoraudantie 10
08:00 - 17:00
00700 Helsinki
Finland
Call us: 020 751 4700

Eco Scandic Filial Sverige
Skarprättarvägen 7
17677 Järfälla
Sverige Tel: 070 7538305

DEVELOPMENT

Sales

Regional Manager (Sweden)
Elmeri Mustaniemi, BSc-student
(+46) 70 753 83 05
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi

Regional Manager (Finland)
Anna Laukkonen, M.Sc.
(+358) 41 548 81 83
anna.laukkonen@ecoscandic.fi