FAQ

1. Mitä tarkoittaa kylmäaineen regenerointi (uudenveroiseksi kierrättäminen)?

Regenerointi on talteen otetun kylmäaineen uudenveroiseksi kierrättäminen. Kylmäainetta voi kutsua regeneroiduksi, kun se on läpikäynyt AHRI-740 ja ISO 11650 standardit täyttävän laitteiston tekemän puhdistusprosessin ja regeneroinnin jälkeinen tehtävän laboratorioanalyysin täyttäen AHRI-700 laatustandardit.

Lue lisää kylmäaineiden elinkaaripalveluista.


 

2. Mikä on kierrätetty kylmäaine?

Kierrätetty kylmäaine on talteen otettu kylmäaine, joka on käsitelty ISO 11650 standardin mukaisella laitteistolla. Käytännössä kylmäaineen kierrätys tarkoittaa regenerointia ilman laboratorioanalyysia (laatusertifikaattia), eli ilman AHRI-700-standardia täyttäviä kriteereitä. Laatusertifikaatti takaa aineen käyttöturvallisuuden, sillä analysoimattomat ja/tai tuntemattomat kylmäaineseokset muodostavat vakavan uhan kylmälaitteen käyttäjälle, asentajalle sekä ympäristölle. Jos ostat kierrätettyä kylmäainetta, varmista, että myyjällä on kylmäaineelle todistus ISO 11650-standardin mukaisesta käsittelystä.


 

3. Mistä tiedän, että talteen ottamani kylmäaine on käyttökelpoista?

SFS-EN-378-4 standardin mukaan, talteen otetulle kylmäaineelle tulee tehdä vähintään happo, - ja kosteusanalyysit ennen täyttöä (sallittu vain samassa laitteessa mistä aine on alun perin otettu talteen).
Ilman laboratorioanalyysia kylmäaineen käyttö on riskialtista, sillä markkinoilla saattaa liikkua käytettyä, puhdistamatonta kylmäainetta sekä laittomasti maahantuotua kylmäainetta, jotka voivat sisältää kiellettyjä yhdisteitä. Tuntemattomat kylmäaineseokset muodostavat vakavan uhan kylmälaitteen käyttäjälle, asentajalle sekä ympäristölle.


 

4. Kylmäaineiden ostaminen ja myynti

F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille. Kylmäaineen laadun varmistamiseksi on ehdottoman tärkeää, että uuden, kierrätetyn tai regeneroidun kylmäaineen alkuperä on helposti jäljitettävissä. Vaadi aina kylmäaineen myyjältä (tukkurilta tai valmistajalta) laatusertifikaattia kylmäaineen laadusta ja alkuperästä.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014 toimivaltaisena viranomaisena.