F-kaasujen huoltoleasing-palvelu ja kiertotalous

Kemikaalien leasing-palvelut tulevat olemaan tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sillä nyky-yhteiskunnassa asiakkaat ja loppukäyttäjät vaativat aiempaa useammin, että tuotteet ja palvelut tuotetaan ja toimitetaan kestävän kehityksen mukaisesti.

Perinteisesti kemikaalien valmistaja toivoo, että volyymiä käytetään mahdollisimman paljon ja kemikaalin käyttäjä haluaa minimoida käytön määrän. Nykyajan yhteiskunnassa pyritään minimoimaan raaka-aineiden käyttöä ja uuden aineen valmistusta sekä maksimoimaan kemikaalien käyttöikää kustannus- ja energiatehokkaasti. Uusi ratkaisu on kylmäaineen koko elinkaaren kattava huoltoleasing-palvelu, jonka myötä sekä valmistus- ja kulutusmäärät, että niistä aiheutuvat päästöt laskevat.

"Miksi sitoa pääomaa kalliiseen resurssiin, joka päätyy hävitettäväksi ja on korvattava uusilla vastaavilla aineilla?

Kierrätys ja huoltoleasing yhdessä takaavat mahdollisimman kestävän tavan siirtyä uusiin ratkaisuihin. Jos huoltotoiminta on ollut asiallista ja laitteet ovat tiiviitä, kylmäaineeseen ei sekoitu vieraita komponentteja eikä merkittäviä vuotoja tapahdu. Lisäksi leasingsopimuksen päätyttyä, talteenotettu kylmäaine kierrätetään uudenveroiseksi uusiokäyttöön.

Avaimet käteen - huoltoleasing

  • Uudenveroiseksi kierrätetyn (regeneroidun) kylmäaineen leasing jopa 0,90€/kg
  • Kaasusäiliöt leasing-sopimuksen ajaksi
  • Kylmäaineen laatuseuranta 12kk välein
  • Hiilijalanjäljen valvontaan suunniteltu sähköinen kaasupullojen seurantajärjestelmä (CTS)
  • Kylmälaitteen tyhjennys, talteenotto ja vastaanotto

Huoltoleasingin tuomat hyödyt

  • Kokonaisvaltainen kylmäaineiden elinkaaripalvelu vuosittaisella flat-rate:lla
  • Pienempi hiilijalanjälki, ylimääräiset kylmäainehankinnat jäävät pois
  • Vaarallisen jätteen syntymisen väheneminen
  • Kierrätysasteen nostaminen, uuden aineen valmistuksesta aiheutuvien päästöjen väheneminen
  • Kylmäaineen alkuperän helppo jäljtettävyys

Esimerkkilaskelma

Leasingsopimuksen hinta määräytyy sopimuksen keston mukaan. Leasingsopimuksen kesto on vähintään kolme (3) vuotta.

Perinteinen kylmäaine F-kaasujen huoltoleasing (3 vuotta)
Kylmäaineen määrä 1000kg 1000kg
Tyhjennys- ja hävityskustannukset yhteensä 6,000€ 0€
Muut huoltokustannukset 3vuoden aikana 1,000€ 0€
Kylmäaineen laatuseuranta Ei Kyllä
Sähköinen kaasupullojen seurantajärjestelmä (CTS) Ei Kyllä
Kaasupullot leasingsopimuksen ajaksi max. 1 vuosi Kyllä
Elinkaarikustannukset yhteensä: 32,000€ 32,400€
Elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (kg CO2-ekv): 11,000 10