Pohjoismaiden ainoa laatuaan oleva kylmäaineiden laadun kokonaisvaltaiseen määrittelyyn soveltuva laboratorio HFC- ja HFO-kaasuille

Laboratoriomme eri elementit mahdollistavat kylmäaineen laadun määrittämisen AHRI-700-standardin mukaisesti kuten SFS-EN-378-4-standardi ohjeistaa. Laboratorioanalyysi koostuu kaasukromatografianalyysista (kylmäaineseoksen komponentit) sekä kontaminaatioiden määrittämisestä (mm. kosteus, öljy ja kiinteät partikkelit).

 

Yli 10 000 kaasukromatografianalyysia
Pohjoismaissa kerättyjä kylmäainetyyppejä ja laatua ei olla aiemmin tutkittu näin suurella otannalla. Meillä on vankka kokemus kylmäaineiden analysoinnista.

Analyysi takaa laadun

Puhdistamattomat tai laittomasti maahantuodut kylmäaineet muodostavat vakavan uhan kylmälaitteen käyttäjälle, asentajalle sekä ympäristölle. Siksi on ehdottoman tärkeää, että kylmäaineen alkuperä on helposti jäljitettävissä tukkurilta tai valmistajalta. Markkinoilla liikkuu sekä käytettyä puhdistamatonta kylmäainetta että laittomasti maahantuotua kylmäainetta joka voi sisältää kiellettyjä yhdisteitä.
laboratorio
laboratorio

Turvallinen Käyttö

Esimerkiksi Ruotsissa viranomaiset ovat kieltäneet ”peruspuhdistetun” eli käytetyn kylmäaineen käytön sellaisenaan [1]. Kylmäaineen laadun ja alkuperän varmistaminen takaa kylmäaineiden turvallisen, tehokkaan ja ympäristöystävällisen käytön yhteiskunnallisia hyötyjä unohtamatta.

Lue lisää ilmastonmuutoksesta ja F-kaasuista

Laadun määrittäminen on Keskeinen osa kiertotaloutta

Esimerkkitapaus: asiakkaan ilmoittama laatu R404A. Kaasukromatografianalyysissa todettiin seokseen kuulumaton komponentti R32.
kaasukromatografi

Kun haluat selvittää kylmäainetyypin, kylmäaineen laadun tai puhtauden, toimi seuraavalla tavalla:

  1. Ilmoita sähköpostilla tai puhelimitse osoite, johon näytepullo lähetetään
  2. Täytä näytepullo ohjeiden mukaisesti (n. 0,8 kg/näytepullo)
  3. Toimita näytepullo meille analysoitavaksi
  4. Saat kylmäaineesta AHRI-700-standardin mukaisen sertifikaattitodistuksen laadusta ja puhtaudesta.
  5. Jos analyysin nojalla päädyt regeneroimaan kylmäaineesi, laboratorioanalyysi on maksuton.

 

[1] Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. SKVP.