Kylmäaineiden Laboratoriopalvelut

Puhdistamattomat tai laittomasti maahantuodut kylmäaineet muodostavat vakavan uhan kylmälaitteen käyttäjälle, asentajalle sekä ympäristölle. Siksi on ehdottoman tärkeää, että kylmäaineen alkuperä on helposti jäljitettävissä tukkurilta tai valmistajalta.

Tilaa kylmäaineanalyysi tästä

Markkinoilla liikkuu sekä käytettyä puhdistamatonta kylmäainetta että laittomasti maahantuotua kylmäainetta, joka voi sisältää kiellettyjä yhdisteitä. Esimerkiksi Ruotsissa viranomaiset ovat kieltäneet ”peruspuhdistetun”, eli käytetyn kylmäaineen käytön sellaisenaan. Kylmäaineen laadun ja alkuperän varmistaminen takaa kylmäaineiden turvallisen, tehokkaan ja ympäristöystävällisen käytön yhteiskunnallisia hyötyjä unohtamatta.

Laadun määrittäminen on Keskeinen osa kiertotaloutta

Esimerkkitapaus: asiakkaan ilmoittama laatu R404A. Kaasukromatografianalyysissa todettiin seokseen kuulumaton komponentti R32.

GC tulos

Kun haluat selvittää kylmäainetyypin, kylmäaineen laadun tai puhtauden, toimi seuraavalla tavalla:

  1. Tilaa näytepullo sähköpostitse tai CTS:n kautta.
  2. Täytä näytepullo ohjeiden mukaisesti (n. 0,8 kg/näytepullo).
  3. Toimita näytepullo meille analysoitavaksi
  4. Saat näytteestä AHRI-700-standardin mukaisen sertifikaattitodistuksen laadusta ja puhtaudesta.
  5. Jos analyysin nojalla päädyt regeneroimaan kylmäaineesi, laboratorioanalyysi on maksuton.
 

Ota yhteyttä