Toimi turvallisesti ja vastuullisesti

Puhdistamattomat tai laittomasti maahantuodut kylmäaineet muodostavat vakavan uhan kylmälaitteen käyttäjälle, asentajalle sekä ympäristölle. Siksi on ehdottoman tärkeää, että kylmäaineen alkuperä on helposti jäljitettävissä tukkurilta tai valmistajalta. Markkinoilla liikkuu sekä käytettyä puhdistamatonta kylmäainetta että laittomasti maahantuotua kylmäainetta joka voi sisältää kiellettyjä yhdisteitä. Esimerkiksi Ruotsissa viranomaiset ovat kieltäneet ”peruspuhdistetun” eli käytetyn kylmäaineen käytön sellaisenaan [1]. Kylmäaineen laadun ja alkuperän varmistaminen takaa kylmäaineiden turvallisen, tehokkaan ja ympäristöystävällisen käytön yhteiskunnallisia hyötyjä unohtamatta.

Eco Scandicilla on Pohjoismaiden ainoa laatuaan oleva kylmäaineiden laadun kokonaisvaltaiseen määrittelyyn soveltuva laboratorio. Laboratoriomme eri elementit mahdollistavat kylmäaineen laadun määrittämisen AHRI-700-standardin mukaisesti kuten SFS-EN-378-4-standardi ohjeistaa.

Kaasukromatografianalyysi

Kuva 1. Esimerkki kaasukromatografianalyysista (kontaminoitu R410A-kylmäaine).

Kun haluat selvittää kylmäainetyypin, kylmäaineen laadun tai puhtauden, toimi seuraavalla tavalla:

  1. Ilmoita sähköpostilla tai puhelimitse osoite, johon näytepullo lähetetään
  2. Täytä näytepullo ohjeiden mukaisesti (n. 0,8 kg/näytepullo)
  3. Toimita näytepullo meille analysoitavaksi
  4. Saat kylmäaineesta AHRI-700-standardin mukaisen sertifikaattitodistuksen laadusta ja puhtaudesta.
  5. Jos analyysin nojalla päädyt regeneroimaan kylmäaineesi, laboratorioanalyysi on maksuton.

[1] Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. SKVP.