ÅTERTAGNINGSINSTRUKTIONER

Köldmedium får inte under några omständigheter hamna i atmosfären och ska därför återtas och analyseras för att avgöra om ämnet kan regenereras eller måste destrueras.

Krav för återtagning av köldmedium:

 • Köldmediumbehållarens sista användningsdatum får ej överskridas och behållaren måste vara tät och i gott skick.
 • Behållaren får ej överfyllas. Den angivna fyllnadsmängden på behållaren för respektive ämne skall alltid följas.
 • Köldmedium skall återtas sorterade i olika behållare.
 • Olika köldmediumtyper får ej blandas.
 • Behållare som inte har vakumerats eller innehåller ett okänt ämne får ej användas vid återtagning.

Gör såhär:

 1. Bekanta er med återtagningsintstruktionerna
 2. Beställ returcylindrar från oss (fri frakt om köldmedierna går att regenerera)
 3. Fyll returcylindrarna enligt intstruktionerna
 4. Meddela oss när ni önskar upphämtning av returcylindrar
 5. Cylindrarna hämtas av ett externt fraktbolag
 6. Regenererbart köldmedium analyseras, regenereras och fraktas tillbaka till kund i hyrescylindrar (6 månader kostnadsfri låneperiod)
 7. Repetera!

Uppgifter till frakten:

 • Lastens brutto och nettovikt
 • Cylinder mängd och storlek
 • Pallens mått (LxSxK)
 • Köldmediumtyp (om ni ej vet typ, ange följande UN3163, LIQUEFIED GAS, N.O.S.)
 • Avsändare, kontaktperson och kontaktuppgifter