Återtagningsinstruktioner

Köldmedium får inte under några omständigheter hamna i atmosfären och ska därför återtas och analyseras för att avgöra om ämnet kan regenereras eller måste destrueras. Nedan hittar du instruktioner hur du skall gå tillväga för att bli av med köldmediet.

 

Krav för återtagning av köldmedium

 • Köldmediumbehållarens sista användningsdatum får ej överskridas och behållaren måste vara tät och i gott skick.
 • Behållaren får ej överfyllas. Den angivna fyllnadsmängden på behållaren för respektive ämne skall alltid följas.
 • Köldmediumtyper skall sorteras i olika behållare.
 • Olika köldmediumtyper får ej blandas.
 • Behållare som inte har vakumerats eller innehåller ett okänt ämne får ej användas vid återtagning.

Vi erbjuder π-certifierade returcylindrar och upphämtningar för sorterat returköldmedium utan mottagningsavgifter. I vårt sortiment finns 12,5 L, 27 L, 61 L och 950 L returkärl som hyrs ut utan kostnad upp till (6) månader.

Gör så här

 1. Bekanta er med återtagningsintstruktionerna
 2. Beställ returcylindrar från oss på info@ecoscandic.fi.
 3. Fyll returcylindrarna enligt intstruktionerna
 4. Meddela oss när ni önskar upphämtning av returcylindrar
 5. Cylindrarna hämtas av ett externt fraktbolag
 6. Regenererbart köldmedium analyseras, regenereras och fraktas tillbaka till kund i hyrescylindrar (6 månader kostnadsfri låneperiod). Eller så köper vi köldmediet av dig!
 7. Repetera!

Uppgifter till frakten

 • Lastens brutto och nettovikt
 • Cylinder mängd och storlek
 • Pallens mått (LxSxK)
 • Köldmediumtyp (om ni ej vet typ, ange följande UN3163, LIQUEFIED GAS, N.O.S.)
 • Avsändare, kontaktperson och kontaktuppgifter
Elmeri Mustaniemi

Regionansvarig Sverige

Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46) 70 753 83 05