FAQ

1. Vad betyder köldmediumregenerering?

Regenerering är återtaget köldmedium som återvinns så att kvalitén motsvarar den hos nyproducerat ämne. Köldmedium kan kallas regenererat om det har behandlats av återvinningsanläggning som uppfyller AHRI-740 och ISO 11650 standarder och har efteråt analyserats i laboratorium så att den uppfyller AHRI-700 kvalitetsstandard.

Läs mer om köldmediumregenerering.


 

2. Vad betyder återvunnet köldmedium?

Återvunnet köldmedium är återtaget köldmedium som bara har behandlats utrustning enligt ISO 11650. I praktiken innebär köldmediumåtervinning regenerering utan laboratorieanalys (kvalitetscertifiering) och uppfyller inte AHRI-700 standards kriterier. Kvalitetscertifikatet garanterar säker användning av ämnet. Köldmedier som inte har genomgått analys eller är av okända köldmediumblandningar bildar ett allvarligt hot mot kylanläggningens användare, installatör och miljön. Om du köper återvunnet köldmedium, säkerställ att försäljaren har ett intyg på att ämnet har behandlats enligt ISO 11650-standard.


 

3. Hur vet jag att mitt begagnade köldmedium går att använda igen?

Enligt SFS-EN-378-4 standarden ska man utföra minst syra, - och fuktanalys innan fyllning (endast tillåtet i samma att fylla i samma anläggning där ämnet har återtagits). Utan laboratorieanalys är användning av återtaget köldmedium riskabelt eftersom det rör sig begagnat, orenat samt olagligt importerat köldmedium på marknaden som kan innehålla förbjudna kemikaliska föreningar. Okända köldmediumblandningar medför en allvarligt hot mot kylanläggningens användare, installatör och miljön.


 

4. Försäljning och köp av köldmedier

Köldmedier som innehåller F-gaser får endast säljas till Incert registrerade kylföretag eller person med Incert certifiering. För att säkerställa köldmediets kvalité är det oerhört viktigt att ursprunget hos nyproducerat, återvunnet eller regenererat köldmedium kan spåras enkelt. Kräv alltid från köldmedium försäljaren (grossist eller tillverkare) ett kvalitetscertifikat som innefattar kvalitet och ursprung.