Slide 1
MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP, ENERGIBESPARNING OCH HÅLLBARHET

MED VÅRA CIRKULÄRA LIVSCYKELTJÄNSTER FÖR KÖLDMEDIER MINSKAR NI CO2-UTSLÄPP, FARLIGT AVFALL OCH DELTAR I ATT FRÄMJA EN HÅLLBAR FRAMTID.

Köldmedium regenerering

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.