Frontpage
Livscykeltjänster
för köldmedier

Våra tjänster

Sälj ditt begagnade köldmedium till oss

Använda köldmedier går att återvinna till ursprunglig kvalité genom regenerering om de har sorterats under återtagningen. Om du har återtaget köldmedium som är sorterat kan vi köpa det av er. Ta kontakt med oss så får du ett erbjudande.

Nyheter

First ever reclamation site in Türkiye commissioned by Eco Scandic

First ever reclamation site in Türkiye commissioned! Our holistic approach with UNIDO is to establish turnkey reclamation facilities

Läs Mer

Daikin Finland and Eco Scandic collaboration

The collaboration between Daikin and Eco Scandic begins Holistic approach for refrigerant and heat pump recycling Daikin

Läs Mer

Recycle and reuse – category Go Global 2022

We are honored and humbled to receive the Go Global 2022 award in the category recycling and reuse in Tallinn

Läs Mer

Nippon Gases and Eco Scandic collaboration

Waste management and sustainable low-GWP alternatives in one package @Nippon Gases Italia, one of the largest

Läs Mer

Så här fungerar regenerering

Steg 1

Återtagning

Vi lånar ut returcylindrar för insamling av köldmedium utan kostnad i 6 månader. Det finns returcylindrar i storlekarna: 12,5 L, 27 L, 61 L samt ton-tankar vid begäran.

Steg 2

Regenerering

I regenererings processen avlägsnas fukt, olja, syror och fasta partiklar som exempelvis rost. Även komponentförhållanden kan balanseras.

Steg 3

Analys

Vid analys granskas ämnet med bl.a gaskromatograf för att granska komponentförhållanden. Samtidigt testas ämnet på samtliga punkter enligt AHRI-700 standarden.

Steg 4

Leverans

När kvalitén har säkerställts utfärdas ett kvalitetscertifikat och den regenererade produkten kan levereras till kund.

Steg 5

Upprepa

Varje gång du återvinner bidrar du till att minska CO2 utsläpp från nytillverkning av köldmedium. Regenererat köldmedium har ett lägre CO2-avtryck jämfört med jungfru köldmedium.

En renare värld genom återvinning

Enbart under 2020, sänkte vi tillsammans med våra kunder globala utsläpp med 360 000 kg CO2-ekv. Dessa utsläpp hade uppståt från tillverkning och import av ny (jungfru) köldmedium. Siffran motsvarar 2,7 miljoner kWh/år av el som producerats i Finland.

+ 2.2 M kg

CO2-eq utsläpp förhindrade

+ 250 tn

Köldmedium mottaget

+ 8 år

erfarenhet från köldmedium hantering

Om oss

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.

Vi är med

KIWA INSPECTA
Cleantech Finland
SKVP
SKLL
EMAS