Våra tjänster

Så här fungerar regenerering

Steg 1

Återtagning

Vi lånar ut returcylindrar för insamling av köldmedium utan kostnad i 6 månader. Det finns returcylindrar i storlekarna: 12,5 L, 27 L, 61 L samt ton-tankar vid begäran.

Steg 2

Regenerering

I regenererings processen avlägsnas fukt, olja, syror och fasta partiklar som exempelvis rost. Även komponentförhållanden kan balanseras.

Steg 3

Analys

Vid analys granskas ämnet med bl.a gaskromatograf för att granska komponentförhållanden. Samtidigt testas ämnet på samtliga punkter enligt AHRI-700 standarden.

Steg 4

Leverans

När kvalitén har säkerställts utfärdas ett kvalitetscertifikat och den regenererade produkten kan levereras till kund.

Steg 5

Upprepa

Varje gång du återvinner bidrar du till att minska CO2 utsläpp från nytillverkning av köldmedium. Regenererat köldmedium har ett lägre CO2-avtryck jämfört med jungfru köldmedium.

En renare värld genom återvinning

Enbart under 2020, sänkte vi tillsammans med våra kunder globala utsläpp med 360 000 kg CO2-ekv. Dessa utsläpp hade uppståt från tillverkning och import av ny (jungfru) köldmedium. Siffran motsvarar 2,7 miljoner kWh/år av el som producerats i Finland.

+ 700 M kg

mitigerade utsläpp i CO2-eq

+ 350 tn

köldmedium mottaget

+ 8 år

erfarenhet från köldmedium hantering

Om oss

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier. Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.

Vi är med

KIWA INSPECTA
Cleantech Finland
SKVP
SKLL
EMAS