KÖLDMEDIERNAS MILJÖPÅVERKAN ÄR BETYDLIGA

För många kan det komma som en överraskning att köldmedier (F-gaser) är den fjärde största utsläppskällan av växthusgaser i Finland. F-gasernas andel i Finlands totala växthusgasutsläpp år 2019 var 3 %. [1]

Endast 1 kg köldmedium i atmosfären motsvarar i utsläpp lika mycket som att flyga runt jorden 1.5 gånger. Endast under 2010 i Finland hamnade omkring 570 000 kg köldmedium i atmosfären. [2]

CIRKULÄR EKONOMI SOM LÖSNING OCH KONTROLLERAD ÖVERGÅNG

I dagens samhälle kräver kunder och slutanvändare allt oftare att varor och tjänster tillverkas och levereras på ett hållbart sätt. Flera av våra samarbetspartners är medvetna om att regenerering av köldmedier sparar råvaror, energianvändning och miljöpåverkan från logistik vid tillverkning av nytt köldmedium.

I genomsnitt går en femtedel (21,4%) av ursprungligen kasserat köldmedium att återvinna [3]. Som ett företag som behandlat över 150 ton köldmedium kan vi uppskatta, att genom korrekt återtagningsmetod och sortering kan över 60 % av allt köldmedium återvinnas. Att minska tillverkningen av köldmedier med en hög GWP (Global Warming Potential) och återvinning av köldmedier garanterar ett miljövänligt sätt att övergå till andra kyllösningar.

F-GASFÖRORDNINGENS KVOTER

EU:s nya F-gasförordning (N:o 517/2014) publicerades Maj 2014. Förordningens mål är att skydda miljön från miljöskadliga F-gaser och minska utsläpp med 60 procent innan 2030. Importen av F-gaser till EU området minskas stegvis. (Bild 1)

 

I början av 2020 förbjöd man användningen av F-gaser med ett GWP-värde på 2500 eller högre vid underhåll av kylanläggningar med vissa undantag. Till över 2500 GWP klassen tillhör bland annat köldmediet R404A som troligtvis ännu idag är i Finland livsmedelsbutikernas mest använda köldmedium. Ämnen som omfattas av förbudet får ännu användas ända fram till slutet av 2029 om ämnet är regenererat.

KÄLLHÄNVISNING
[1] stat.fi (Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2019);
[2] Tomi Levomäki, Kylmäaineiden käytön kartoitus ja valvonta Espoon alueella;
[3] KylmäPro 2/2020.