Köldmediernas miljöpåverkan är betydlig

För många kan det komma som en överraskning att köldmedier (F-gaser) är den fjärde största utsläppskällan av växthusgaser i Finland. F-gasernas andel i Finlands totala växthusgasutsläpp år 2019 var 3 %. [1] Endast 1 kg köldmedium i atmosfären motsvarar i utsläpp lika mycket som att flyga runt jorden 1.5 gånger. Endast under 2010 i Finland hamnade omkring 570 000 kg köldmedium i atmosfären. [2]

Läs mer miljöpåverkningarna (FIN)

I genomsnitt går en femtedel (21,4%) av ursprungligen kasserat köldmedium att återvinna [3]. Som ett företag som behandlat över 150 ton köldmedium kan vi uppskatta, att genom korrekt återtagningsmetod och sortering kan över 60 % av allt köldmedium återvinnas. Att minska tillverkningen av köldmedier med en hög GWP (Global Warming Potential) och återvinning av köldmedier garanterar ett miljövänligt sätt att övergå till andra kyllösningar.

F-gasförordningen

EU:s nya F-gasförordning (N:o 517/2014) publicerades Maj 2014. Förordningens mål är att skydda miljön från miljöskadliga F-gaser och minska utsläpp med 60 procent innan 2030. Importen av F-gaser till EU området minskas stegvis.

F-gasförordningens kvotsystem.

Bild 1. F-gasförordningens kvotsystem. (F-gasförordningen 2014)

I början av 2020 förbjöd man användningen av F-gaser med ett GWP-värde på 2500 eller högre vid underhåll av kylanläggningar med vissa undantag. Till över 2500 GWP klassen tillhör bland annat köldmediet R404A som troligtvis ännu idag är i Finland livsmedelsbutikernas mest använda köldmedium. Ämnen som omfattas av förbudet får ännu användas ända fram till slutet av 2029 om ämnet är regenererat.

Källor

[1] stat.fi (Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2019);
[2] https://www.theseus.fi/handle/10024/53881
[3] KylmäPro-julkaisu 2/2020