Vi har samarbetat med flera olika företag i både Sverige och Finland angående köldmedium livscyckel hantering.
På den här sidan hittar ni några av dessa företag.