regenererat Köldmedium

Regenererat köldmediet som sålts eller leasats av oss har återvunnits som råvara från de Nordiska länderna och återvinns som nytt (regenereras) i Helsingfors, i enlighet med AHRI-700 och ISO 11650-1999 standarder.

Även om regenererat köldmedium har samma GWP-värde som den nya (virgin) motsvarigheten, har det ett mindre koldioxidavtryck.

Nedan hittar du HFC -köldmedier R404A, R407C, R410A, R134a, R422D och R32. Nästan alla HFC- och HFO -gaser är återvinningsbara.

Kontakta oss direkt eller via info@ecoscandic.fi

Say No To Illegal HFC Refrigerants logo

GWP 3922
ODP 0
Saftey Class A1
Cylinder Size 12,5L ,61L or 950L
Type Reclaimed
UN-Number UN 3337

Reclaimed Refrigerant

GWP 3340
ODP 0
Saftey Class A1
Cylinder Size 12,5L ,61L or 950L
Type Reclaimed
UN-Number UN 1774

Reclaimed Refrigerant

GWP 2088
ODP 0
Saftey Class A1
Cylinder Size 12,5L ,61L or 950L
Type Reclaimed
UN-Number UN 1078

Reclaimed Refrigerant

GWP 1430
ODP 0
Saftey Class A1
Cylinder Size 12,5L ,61L or 950L
Type Reclaimed
UN-Number UN 3159

Reclaimed Refrigerant

GWP 2729
ODP 0
Saftey Class A1
Cylinder Size 12,5L ,61L or 950L
Type Reclaimed
UN-Number UN 1078

Reclaimed Refrigerant

R32

GWP 675
ODP 0
Saftey Class A2L
Cylinder Size 12,5L ,61L or 950L
Type Reclaimed
UN-Number UN 3252

Reclaimed Refrigerant

Sales Sweden

Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46) 70 753 83 05