R134a

R134A (Regenererad)

R134A är en HFC-gas som huvudsakligen används i bil AC och i stora värmepumpar hos energiföretag. Gasen har länge använts i bilars AC-anläggningar men den höga uppvärmningspotentialen (GWP) har lagt grunden till att ersättas av ett ämne med lägre GWP. Det ersättande ämnet är R1234yf och har ett GWP på 4.

Med vår nya gaskromatograf kan vi analysera R124yf och andra HFO-gaser. Även HFO-ämnen går att regenerera hos oss.

Av oss sålda eller leasade F-gaser är återtagen råvara från nordiska länder och regenererad i Helsingfors, enligt AHRI-700 ja ISO 11650-1999 standard.

INFO

Köldmediumklass
HFC
Kemisk / Blandningsnamn
1,1,1,2 - Tetrafluoretan
Kemisksammansättning
C2H2F4
CAS -nummer
811-97-2
Status
Regeneroitu (100%)
Tillverkare
Eco Scandic Oy
Harkkoraudantie 10
00700 Helsinki
FINLAND
Antändningsbar
Nej
Giftighet
Nej
Säkerhetsklass
A1
UN-nummer
3159
Kokpunkt (0bar (g))
-26,3 ℃
Kritisk temperatur
101,06 ℃
Kritiskt tryck
40,67 bar
GWP
1430
ODP
0