R32

R32 (Regenererad)

R32 har ett förhållandemässigt lågt GWP om man jämför med andra HFC-köldmedier och används i nya klimatanläggningar och värmepumpar. Ämnet är lätt brandfarligt (A2L-klass).

Av oss sålda eller leasade F-gaser är återtagen råvara från nordiska länder som regenererats i Helsingfors, enligt AHRI-700 ja ISO 11650-1999 standard.

INFO

Köldmediumklass
HFC
Kemiskt / Blandningsnamn
Difluormetan
Kemisksammansättning
CH2F2
CAS -nummer
75-10-5
Status
Regenererad (100%)
Tillverkare
Eco Scandic Oy
Harkkoraudantie 10
00700 Helsinki
FINLAND
Antändningsbar
Lätt brandfarlig gas
Giftighet
Nej
Säkerhetsklass
A2L
UN-nummer
3252
Kokpunkt (0bar (g))
-52 ℃
Kritisk temperatur
78,35 ℃
Kritiskt tryck
58,16 bar
GWP
675
ODP
0