R404A

R404A (Regnererad)

R404A är en HFC-gas som huvudsakligen används i butikskyla men även andra lågtempererade miljöer. Ämnet har en hög GWP och därför har användningen av nytt ämne begränsats från och med 2020. Regenererad R404A får användas fram tills 2030 utan begränsningar.

Av oss sålda eller leasade F-gaser är återtagen råvara som regenererats i Helsingfors, enligt AHRI-700 ja ISO 11650-1999 standard.

INFO

Köldmediumklass
HFC
Kemisk / Blandningsnamn
HFC-125 / 143a / 134a
Kemisksammansättning
Pentafluoretan C2H3F3 44 wt % / Trifluoretan (R143a) 52 wt % / C2H2F4 (R134a) 4 wt %
CAS -nummer
354-33-6; 420-46-2; 811-97-2
Status
Regenererad (100%)
Tillverkare
Eco Scandic Oy
Harkkoraudantie 10
00700 Helsinki
FINLAND
Antändningsbar
Nej
Giftighet
Nej
Säkerhetsklass
A1
UN-nummer
3337
Kokpunkt (0bar (g))
-46,6 ℃
Kritisk temperatur
72,1 ℃
Kritiskt tryck
37,3 bar
GWP
3922
ODP
0