R407C

R407C (Regenererad)

R407C är en HFC-gas som huvudsakligen används i bergvärmepumpar och större kylanläggningar.

Av oss sålda eller leasade F-gaser är återtagen råvara från nordiska länder som har regenererats i Helsingfors, enligt AHRI-700 ja ISO 11650-1999 standard..

INFO

Köldmediumklass
HFC
Kemiskt / Blandningsnamn
R32/R125/R134a
Kemisksammansättning
Difluormetan R32 23% (w), Pentafluoretan R125 25% (w), 1,1,1,2-Tetrafluoretan R134a 52% (w)
CAS -nummer
R32: 75-10-5, R125: 354-33-6, R134a: 811-97-2
Status
Regenererad (100%)
Tillverkare
Eco Scandic Oy
Harkkoraudantie 10
00700 Helsinki
FINLAND
Antändningsbar
Nej
Giftighet
Nej
Säkerhetsklass
A1
UN-nummer
3340
Kokpunkt (0bar (g))
-43,8 ℃
Kritisk temperatur
86,05 ℃
Kritiskt tryck
46,2 bar
GWP
1774
ODP
0