R422D

R422D (Regenererad)

R422D är en HFC-gas och är ersättande ämne för R22-gas (HCFC).

Av oss sålda eller leasade F-gaser är återtagen från nordsika länder och regenererad i Helsingfors, enligt AHRI-700 ja ISO 11650-1999 standard.

INFO

Köldmediumklass
HFC
Kemiskt / Blandningsnamn
R125/R134a/R600a
Kemisksammansättning
Pentafluoretan R125 65,1% (w), 1,1,2-Tetrafluoretan R134a 31,5% (w), 2-Metylpropan R600a 3,4% (w)
CAS -nummer
R125: 354-33-6, R134a: 11,5% (w), R600a: 3,5% (w)
Status
Regenererad (100%)
Tillverkare
Eco Scandic Oy
Harkkoraudantie 10
00700 Helsinki
FINLAND
Antändningsbar
Nej
Giftighet
Nej
Säkerhetsklass
A1
UN-nummer
1078
Kokpunkt (0bar (g))
-44,7 ℃
Kritisk temperatur
80,7 ℃
Kritiskt tryck
39,5 bar
GWP
2729
ODP
0