Tjänster

I dagens samhälle kräver kunder och slutanvändare allt oftare att varor och tjänster tillverkas och levereras på ett hållbart sätt. Flera av våra samarbetspartners är medvetna om att regenerering av köldmedier sparar råvaror, energianvändning och miljöpåverkan från logistik vid tillverkning av nytt köldmedium.

Ni kan välja regenererad F-gas som vara eller en del av en omfattande leasing service.