F-gas leasing

Vi erbjuder ett leasingavtal för F-gaser med en fast årlig kostnad för att öka resurseffektiviteten och minska den genererade mängden farligt avfall i verksamheten.

  • Omfattande köldmediumlivscykel service till en årlig fast kostnad.
  • Koldioxidavtryck för regenererat köldmedium endast 0,01 Kg CO2-ekv per Kg (jmf: koldioxidavtryck jungfruköldmedium 11 kg CO2-ekv per Kg).
  • Minska farligt avfall i verksamheten
  • Öka återvinningsgraden och minska CO2 utsläpp från tillverkning av jungfruköldmedium
  • Inga inköp med stort koldioxidavtryck

Regenererade köldmedier har anmärkningsvärt lägre koldioxidavtryck än hos jungfruköldmedier. Genom att återanvända köldmedier kan råvaror och andra naturresurser utnyttjas hållbart och vi minimerar risken att förbruka planetens naturreserver.

Sales Sweden

Regionansvarig | Sverige
Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46) 70 753 83 05