KÖLDMEDIUMANALYS I LABORATORIUM

Eco Scandic har till sitt förfogande det första laboratoriet i Norden som lämpar sig för en grundlig kvalitetsanalys av köldmedier. Laboratoriet är utrustat med Gaskromatograf (GC), Karl Fischer Titrator (KF), Goetz Bulb samt en snabbanalysator (IR) för att ge ett nogrant resultat. Certifikaten är utfärdade enligt AHRI-700 standard.

Gaskromatograf
Änvänds för att granska komponentförhållanden i köldmedium.

Goetz Bulb
Visar olje innehåll samt ämnets renlighet från fasta partiklar.

Karl Fischer Titrator
Mäter köldmediets fukt mängd i PPM (Parts Per Million).

I allmänhet byts köldmediet ut då kylmaskinen repareras eller vid läckage. I övriga fall uteblir köldmediets kvalitetsuppföljning och övervakningen av dess termodynamiska egenskaper. Det bör observeras att ett kontaminerat köldmedium höjer kylmaskinens energiförbrukning samt förkortar maskinens livslängd, vilket i sin tur ökar på uppehållskostnaderna för kylmaskinens ägare.

Om du vill utreda köldmediumtyp, köldmediets kvalité eller renhet, fungera enligt följande:

  1. Fråga efter en provcylinder genom att kontakta oss på e-post eller telefon
  2. Fyll provcylindern enligt instruktion (ca. 0,8kg/cylinder)
  3. Skicka in provcylindern till oss
  4. Vi analyserar köldmediet och framställer ett analyscertifikat enligt AHRI-700 standard
  5. Om ni efter analysen beslutar er för att regenerera köldmediet är analysen kostnadsfri.

 

Sales Sweden

Regionansvarig | Sverige
Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46) 70 753 83 05