För kommuner

I kommuner finns ett stort antal kylanläggningar och värmepumpar som nyttjar köldmedier. I och med f-gasförordningen vill man på sikt minska användningen av fluorerande växthusgaser som är potenta växthusgaser. GWP (Global Warming Potential) är ett värde som räknas ut för att bedöma den inverkan en substans har i atmosfären i CO2 ekvivalenter. Det innebär att en substans med ett GWP på 1000 har samma inverkan i atmosfären som 1000 kg eller 1 ton koldioxid. HFC-köldmedier har ett högt GWP-värde, vanligtvis mellan 4000 - 500 GWP beroende på köldmediumtyp. Det kommer därför att krävas att en majoritet av kylanläggningar och värmepumpar byts ut. Nedan följer något av en instruktion för att göra övergången till miljövänligare köldmedium mindre turbulent.

 

INSTRUKTION FÖR CIRKULÄR HANTERING AV KÖLDMEDIER I KOMMUNER

1. Prioritera de äldsta anläggningarna och byt ut dessa till en anläggning med ett köldmedium med så låg GWP som möjligt. Gärna naturliga köldmedier om det går att tillämpa. Naturliga köldmedier har lägst GWP i klassen och kom ihåg att även CO2 är ett naturligt köldmedium med 1 GWP som dessutom är en restprodukt från tillverkning.

2. Se till att nyare anläggningar underhålls med jämna mellanrum för att upprätthålla energieffektiviteten och maskinens livslängd. Om köldmedium behöver fyllas på, be er kylentreprenör att fylla på regenererat köldmedium om möjligt. Regenererat köldmedium är köldmedium som har återvunnits för att motsvara kvalitén hos nyproducerat köldmedium. Genom att använda regenererat köldmedium minskas behovet av att tillverka mer nytt HFC-köldmedium.

3. Se till att ert avtappade köldmedium hamnar på regenerering i stället för på destruktion. Eco Scandic är den enda aktören i Norden som regenererar köldmedier. Vi går långa vägar för att hjälpa er att samla in begagnat köldmedium utan kostnad. Vi skapar en cirkulär kedja för köldmedier genom att samla in köldmedier för regenerering och sedan fylla på det regenererade köldmediet där det behövs.

Genom att följa dessa instruktioner ser ni till att verka på det mest optimala sättet för att klara utfasningen av HFC-köldmedier, samtidigt implementerar ni cirkulära kedjor i er kommun för just köldmedier. Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om hur vårt cirkulära koncept fungerar.

 

Sales Sweden

Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46) 70 753 83 05