Köldmediumanalyser

Begagnat eller olagligt importerat köldmedium utgör ett allvarlig fara för kylanläggningens användare, tekniker och miljön. Därför är köldmediets ursprung från grossister eller tillverkare av största vikt.

På marknaden rör sig både begagnat och insmugglat köldmedium som kan innehålla olagliga gaskomponenter. Exempelvis i Sverige har myndigheterna avrått användning av återvunnet begagnat köldmedium som sådant. Kontroll av köldmediets kvalitet och ursprung garanterar en säker köldmedium, effektiv och miljövänlig köldmedium användning.

Kvalitetsbestämmning är en Central del av cirkulär ekonomi

Ett exempelfall: kundens köldmedium märkt som R404A innehöll en främmande komponenttyp (R32).

GC resultat

Gör så här

  1. Fråga efter en provcylinder genom att kontakta oss på e-post eller telefon
  2. Fyll provcylindern enligt instruktion (ca. 0,8kg/cylinder)
  3. Skicka in provcylindern till oss
  4. Vi analyserar köldmediet och framställer ett analyscertifikat enligt AHRI-700 standard
  5. Om ni efter analysen beslutar er för att regenerera köldmediet är analysen kostnadsfri.
Elmeri Mustaniemi

Regionansvarig Sverige

Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46) 70 753 83 05