LABORATORIETJÄNSTER

Eco Scandic har till sitt förfogande det första laboratoriet i Norden som lämpar sig för en grundlig kvalitetsanalys av HFC- och HFO-köldmedier. Laboratoriet är utrustat med Gaskromatograf (GC), Karl Fischer Titrator (KF), Goetz Bulb samt en snabbanalysator (IR) för att ge ett nogrant resultat. Certifikaten är utfärdade enligt AHRI-700 standard.

Gaskromatograf
Änvänds för att granska komponentförhållanden i köldmedium.

Goetz Bulb
Visar olje innehåll samt ämnets renlighet från fasta partiklar.

Karl Fischer Titrator
Mäter köldmediets fukt mängd i PPM (Parts Per Million).

I allmänhet byts köldmediet ut då kylmaskinen repareras eller vid läckage. I övriga fall uteblir köldmediets kvalitetsuppföljning och övervakningen av dess termodynamiska egenskaper. Det bör observeras att ett kontaminerat köldmedium höjer kylmaskinens energiförbrukning samt förkortar maskinens livslängd, vilket i sin tur ökar på uppehållskostnaderna för kylmaskinens ägare.

Om du vill utreda köldmediumtyp, köldmediets kvalité eller renhet, fungera enligt följande:

  1. Fråga efter en provcylinder genom att kontakta oss på e-post eller telefon
  2. Fyll provcylindern enligt instruktion (ca. 0,8kg/cylinder)
  3. Skicka in provcylindern till oss
  4. Vi analyserar köldmediet och framställer ett analyscertifikat enligt AHRI-700 standard
  5. Om ni efter analysen beslutar er för att regenerera köldmediet är analysen kostnadsfri.

 

Sales Sweden

Regionansvarig | Sverige
Elmeri Mustaniemi
elmeri.mustaniemi@ecoscandic.fi
(+46) 70 753 83 05