Usein kysytyt kysymykset liittyen kylmäaineen regenerointiin

Termi regenerointi saattaa tuntua vieraalta. Regenerointi tarkoittaa uudenveroiseksi kierrättämistä. Globaalisti kylmäaineen uudenveroiseksi kierrätys onkin melko yleistä, esimerkiksi USA:ssa regenerointitoimintaa on ollut jo vuosikymmeniä. HFC-aineiden kierrätys on tärkeä osa F-kaasuasetusta.

Eco Scandic Oy on ainoa yritys Pohjoismaissa jolla on kylmäaineen regenerointiin eli uudenveroiseksi kierrättämiseen tarvittavat vaarallisten kemikaalien käsittelyluvat, ympäristölupa sekä hyväksytyt End-of-Waste-kriteerit.

Lisää tietoa kylmäaineista ja kierrätyksestä löydät täältä

Lisää tietoa miten kylmäaineet vaikuttavat ilmastonmuutokseen stopilmastonmuutos.fi

UKK:

1. Mitä tarkoittaa kylmäaineen regenerointi (uudenveroiseksi kierrättäminen)?

Regenerointi on talteenotetun kylmäaineen uudenveroiseksi kierrättäminen. Kylmäainetta voi kutsua regeneroiduksi, kun se on läpikäynyt AHRI-740 ja ISO 11650 standardit täyttävän laitteiston tekemän puhdistusprosessin ja regeneroinnin jälkeinen tehtävän laboratorioanalyysin täyttäen AHRI-700 laatustandardit.

Vuoden 2020 alusta lähtien kielletään F-kaasujen, joiden GWP on suurempi tai yhtä suuri kuin 2500, käyttö jäähdytyslaitteiden huollossa tai kunnossapidossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yli 2500 GWP:n aineisiin lukeutuu muun muassa R404A kylmäaine, joka on kaupan kylmässä edelleen todennäköisesti Suomessa käytetyin kylmäaine. Vuoden 2030 kieltoa koskevia aineita saa edelleen käyttää kaikissa laitteissa, mikäli kylmäaine on regeneroitua eli uudenveroiseksi puhdistettua käytettyä kylmäainetta.

Lue lisää kylmäaineista ja uudenveroiseksi kierrätyksestä (regenerointi)


 

2. tarkoittaako regeneroitu ja kierrätetty samaa asiaa?

Kierrätetty kylmäaine on talteenotettu kylmäaine, joka on käsitelty ISO 11650 standardin mukaisella laitteistolla. Käytännössä kylmäaineen kierrätys tarkoittaa kylmäaineen regenerointia ilman laboratorioanalyysia (laatusertifikaattia), eli ilman AHRI-700-standardia täyttäviä kriteereitä. Laatusertifikaatti takaa aineen käyttöturvallisuuden, sillä analysoimattomat ja/tai tuntemattomat kylmäaineseokset muodostavat vakavan uhan kylmälaitteen käyttäjälle, asentajalle sekä ympäristölle. Jos ostat kierrätettyä kylmäainetta, varmista, että myyjällä on kylmäaineelle todistus ISO 11650-standardin mukaisesta käsittelystä.


3. Mistä tiedän, että talteenottamani kylmäaine on käyttökelpoista?

SFS-EN-378-4 standardin mukaan, talteenotetulle kylmäaineelle tulee tehdä vähintään happo, - ja kosteusanalyysit ennen täyttöä (sallittu vain samassa laitteessa mistä aine on alun perin otettu talteen).
Ilman laboratorioanalyysia kylmäaineen käyttö on riskialtista, sillä markkinoilla saattaa liikkua käytettyä, puhdistamatonta kylmäainetta sekä laittomasti maahantuotua kylmäainetta, jotka voivat sisältää kiellettyjä yhdisteitä. Tuntemattomat kylmäaineseokset muodostavat vakavan uhan kylmälaitteen käyttäjälle, asentajalle sekä ympäristölle.

Lue lisää kylmäaineiden elinkaaripalveluista.


 

4. Kylmäaineiden ostaminen ja myynti

F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille. Kylmäaineen laadun varmistamiseksi on ehdottoman tärkeää, että uuden, kierrätetyn tai regeneroidun kylmäaineen alkuperä on helposti jäljitettävissä. Vaadi aina kylmäaineen myyjältä (tukkurilta tai valmistajalta) laatusertifikaattia kylmäaineen laadusta ja alkuperästä.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) valvoo kylmäaineiden myyntiä EU:n asetuksen N:o 517/2014 toimivaltaisena viranomaisena.

Varmista, että kylmäaineesi myyjä on sitoutunut olemaan ostamatta EU:n alueelle laittomasti maahantuotuja kylmäaineita https://stopillegalcooling.eu/pledge/

 

Kysy lisää meiltä tai lue lisää kylmäaineista ja kierrätyksestä