Återvinningsgraden av köldmediumavfall från bilåtervinnare når 93 %!

År 2021 påbörjades samarbetet med Svenska Bilåtervinnarnas Riksförbund (SBR) som representerar en av Sveriges äldsta återvinningsbranscher. Köldmedium från mobila AC-system från fordon återtas av bilåtervinnare och skickas till Eco Scandic för regenerering. Den regenererade produkten placeras sedan tillbaka på marknaden via vår återförsäljningspartner KG Knutsson, som säljer varor till fordonsbranschen. Att råvaran sorteras enligt köldmediumtyp är en förutsättning för att den cirkulära modellen ska fungera. Nu under 2024 har bilåtervinnarnas återvinningsgrad på inskickat köldmedium stigit till 93 %, vilket innebär att 93 % av allt köldmedium från bilåtervinnarna går att regenerera.