Eco Scandic mukana UNIDO:n Kigali Implementation-ohjelmassa

Viime viikolla Wienissä esittelimme artikla 5 maille räätälöidyn F-kaasujen jätteenkäsittelymallin. Mallin avulla myötä saadaan talteenotettua ja kierrätettyä korkean GWP:n kaasut sekä otsonikerrosta tuhoavat aineet sen sijaan, että ne päästetään ilmaan. F-kaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus on jopa 23 000 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidin (esim. SF6-kaasulla) jonka vuoksi 2016 tehty Kigalin lisäys sisällyttää F-kaasut osaksi Montrealin pöytäkirjaa.

We are honored for the opportunity to speak about F-gas waste management from a feasibility aspect at the UNIDO Kigali Implementation Plans Workshop 2023 in Vienna last week. The Montreal Protocol, a global environmental agreement, has been successful in reducing Ozone Depleting Substances (ODSs) in the atmosphere.
Thank you UNIDO Environment and to all of the participants!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7076563313509199872