ECO SCANDIC – REFRIGERANT LIFECYCLE SOLUTIONS

Eco Scandic är det första företaget i Norden som regenererar köldmedier alltså återvinner köldmedier till en kvalité som motsvarar nyproducerat ämne. Vårt uppdrag är att driva på hållbar utveckling inom kylbranschen genom att erbjuda cirkulär ekonomiska lösningar där kunden får maximal nytta av sina resurser. Livslängden på kylanläggningar förlängs och samtidigt minskar utsläppen. Från år 2016 har vi förhindrat CO2-utsläpp för över 300 000 ton, enbart av att återvinna köldmedier som annars skulle ha läckt ut i atmosfären eller destruerats, eller ersatts med nytt importerat köldmedium.

 

VÅR HISTORIA

Sommaren 2015 fick Eco Scandics nuvarande VD Georg Bitarichvili ett samtal från en familjevän Andrei Abrosimov (nuvarande Tekniskchef), som berättade om hans idé att grunda Nordens första återvinningsanläggning för F-gaser. Georgs vän Niklas Rinne, nuvarande utvecklingschef och medlem i SKL:s styrelse, studerade då på Aalto-universitet till diplom-ingenjör inom energiteknik och fattade intresse för idén och skrev sitt diplomarbete omkring det nystartade företaget. Efter en lång och mångsidig karriär med hantering av farliga kemikalier och som diplom-ingenjör inom kemiteknik grundade Andrei och två ivriga och kunniga ungdomar Eco Scandic. I dag, fem år senare, har företaget åtta anställda och verksamhetsplatser i Helsingfors och Stockholm.

 

MILJÖTILLSTÅND OCH KOMPETENS

Eco Scandic Oy har tillstånd för hantering av farliga kemikalier. Verksamheten har ett miljötillstånd och godkända End-of-Waste kriterier som hittas med företagets namn på Regionförvaltingsverkets informationstjänst. Vi tillhör SKLL Finlands Kylföretags Förening samt Sveriges Kyl & Värmepumpsförening (SKVP). Företaget finns i avfallshanterings- och TUKES-registret. Till vårt förfogande har vi till Norden ett unikt laboratorium för omfattande kvalitéts granskning av köldmedier. Detta möjliggör bestämmelse av köldmediumkvalité enligt AHRI-700- och ISO 11650-1999-standard som SFS-EN- 378-4-standarden instruerar. Köldmedierna regenereras i patenterade återvinningsanläggningar enligt AHRI-740-standard. Vi utvecklar ständigt vår kunskap och företagets metoder tillhörande hantering av olika miljöfrågor. Just nu bygger vi Nordens första destilleringskolon för rektifiering av köldmedier.